Świadectwa zdrowia różnych bander Szczecin

Nasza OFERTA

Zakres działań gabinetu medycyny pracy obejmuje wystawianie specjalistycznych zaświadczeń z zakresu świadectw zdrowia. Wydajemy autoryzowane świadectwa morskie wielu bander, przeprowadzamy badania lądowe profilaktyczne, a także wydajemy zaświadczenia dla kandydatów do Akademii Morskiej oraz wszystkie uczelnie wyższe.

Świadectwa morskie

Wystawiane przez nas świadectwa morskie są potrzebne marynarzom w żegludze międzynarodowej, śródlądowej, a także do pracy na lądzie.
Wystawiamy certyfikaty i raporty o stanie zdrowia pacjentów. Przed wydaniem zaświadczeń dokładnie analizujemy stan zdrowia osoby ubiegającej się o świadectwo. Kandydat musi spełniać szczegółowo określone warunki, aby otrzymać dokumenty, o które się ubiega.

Medycyna pracy

Nasz gabinet świadczy również usługi związane z medycyną pracy.
Wiele zawodów wymaga badań kontrolnych, które sprawdzają, czy kandydat nie ma przeciwwskazań do wykonywania konkretnych zadań.
Takie rozwiązanie podnosi poziom bezpieczeństwa w wielu zakładach pracy, a także zapobiega wykonywaniu niebezpiecznych czynności przez osoby do tego nieodpowiednie.

Badania profilaktyczne

Profilaktyka jest bardzo często zaniedbywana. To poważny błąd, bo w wielu przypadkach pozwala na wczesne wykrycie poważnych chorób. Wiele z nich można wyleczyć prawie bezinwazyjnie dzięki szybkiej reakcji i odpowiedniemu działaniu.
Podstawowe badania profilaktyczne pozwalają na diagnozę nawet wielu groźnych schorzeń. Warto wykonywać je regularnie, aby znać stan zdrowia swojego organizmu.

Zaświadczenia dla kandydatów do Akademii Morskiej

Akademia Morska jest uczelnią, która wymaga od kandydatów dostarczenia stosownych zaświadczeń. Zawierają one informacje dotyczące stanu zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce na uczelni.
Zawody, do których wykonywania przygotowuje Akademia Morska, wymagają konkretnych predyspozycji. W wielu z nich istotny jest brak wad wzroku, a także brak przeciwwskazań zdrowotnych.
Badania wykonywane przed przystąpieniem na studia sprawiają, że kandydatami do wykonywania poszczególnych zawodów zostają wyłącznie osoby, które nie mają żadnych przeciwwskazań medycznych.